Thor Holvila pots planted

Ligustrum ovalifolium
davalia sekka
larix kaempferi
Blood grass
Pistachio
Weigelia
Mimosa Pedica
35-year old american blueberry
  • Thor Holvila on Pinterest
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Handmade unique stoneware bonsai pots by Thor Holvila of Sweden