PALM SIZE  From 2008 - 2016 

 

 

  • Thor Holvila on Pinterest
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Handmade unique stoneware bonsai pots by Thor Holvila of Sweden